Lidmaatschap

Lidmaatschap

1Aanmelden
2Contact en Bank registratie
3Huisgenootleden
4Auto registratie
De contributie voor het standaardlidmaatschap is € 47,00 voor een kalenderjaar. Dit lidmaatschap is persoonsgebonden. Met dit lidmaatschap kan een clublid gratis, of tegen een van te voren vastgestelde geringe bijdrage, deelnemen aan evenementen en/of clubdagen. Het meenemen van meerdere personen naar genoemde activiteiten is toegestaan maar de kosten hiervan zijn volledig voor rekening van deze personen. De contributie voor een collectief-lidmaatschap is € 75,00 voor een kalenderjaar. Dit lidmaatschap is persoonsgebonden. Met dit lidmaatschap kan een clublid 2 zelfgekozen personen gratis, of tegen een van te voren bekende geringe bijdrage, meenemen naar evenementen en/of clubdagen. Bij inschrijving van een nieuw lid wordt voor het gekozen lidmaatschap eenmalig € 8,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Nieuwe leden die zich na 30 juni inschrijven betalen het eerste jaar de helft van het gewenste lidmaatschap + € 8.00 inschrijfgeld. ING-rekening IBAN: NL65 INGB 0003 4219 80 BIC: INGBNL2A t.n.v. Ford Taunus M Club Nederland te Blaricum. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website, automatische incasso is verplicht. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, de opzegtermijn is minimaal 6 weken voor het verstrijken van het kalenderjaar en kan met een email aan: penningmeester@taunusmclub.nl of schriftelijk via de post.

Je kunt met de knoppen VORIGE en VOLGENDE onder aan elke pagina tussen de verschillende pagina’s wisselen zonder dat de ingevoerde gegevens verloren gaan. De velden gemarkeerd met een * zijn VERPLICHT.

Geslacht(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)