FEHAC Informatieavonden Vrijwillige Klassieker Inspectie voor clubs 

FEHAC Informatieavonden Vrijwillige Klassieker Inspectie voor clubs 


Tijdens de laatste InterClassics in het MECC te Maastricht is op donderdag 11 januari jongstleden de vernieuwde website door onze voorzitter in het bijzijn van BOVAG en KNAC gelanceerd.(www.vrijwilligeklassiekerinspectie.nl ) Een belangrijk moment waarbij de VKI weer even ‘on top of mind’ kwam. Om dat ‘on top of mind’ wat meer vorm te geven gaan we weer een drietal informatieavonden organiseren speciaal voor clubs.
Deze avonden zullen op donderdag 18 april, woensdag 1 mei en vrijdag 10 mei gehouden worden van 20.00 tot 22.00 uur in het museum van Visscher Classique in Buren.   De vrijwillige klassieker inspectie is een inspectie die niet alleen op veiligheid inspecteert, maar ook het behoud van het mobiele erfgoed en milieu. Want vooral het behoud wordt steeds belangrijker.

Als eigenaar van een klassieker ben je dus eigenaar van een stuk mobiel erfgoed en dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, het in stand houden van dit erfgoed voor latere generaties. Bij dit in stand houden hoort ook dat je periodiek de stand van zaken inspecteert.   Zoals bekend zijn er bij de VKI twee sporen.

Het eerste spoor is het gecertificeerde deel dat door de gespecialiseerde klassiekergarages wordt uitgevoerd. Een inspectie die uiteindelijk resulteert in een uitgebreid rapport (met foto’s) en eventuele adviezen voor onderhoud en behoud en bij goed gevolg de ‘krul’ als teken van een goed doorlopen inspectie.  

Het tweede spoor van de VKI staat op deze informatieavond centraal. Want voor het clublid dat zelf sleutelt is deze VKI ook bedoeld. De Stichting VKI heeft een inspectie werklijst met 14 hoofdgroepen samengesteld, die weer onderverdeeld zijn in een heel aantal subgroepen. Dit is een generieke lijst, voor alle auto’s van alle merken hetzelfde. Voor de diverse merken clubs is het nu zaak dat deze generieke inspectielijst wordt ‘vertaald’ door de Technische commissies/technici van deze clubs naar hun specifieke merk en type klassieker zodat het clublid deze inspectielijst kan gaan gebruiken bij het inspecteren van hun eigen klassieker. Immers elke klassieker heeft zijn eigen specifieke afstellingen en bijzonderheden. U begrijpt dat dit een belangrijke taak is die bij de Technische commissies van de diverse clubs ligt. Zonder deze vertaling is het lang niet voor alle clubleden duidelijk wat ze nu precies moeten inspecteren en hoe dat moet.

Uiteindelijk moeten al deze specifieke, ‘vertaalde’, inspectielijsten verzameld worden in een grote database, zodat deze specifieke technische gegevens van al de verschillende klassiekers voor de toekomst centraal bewaard worden en er een centrale technische database mobiel erfgoed ontstaat.  

Wil je hier meer van weten? Geef je dan op voor de hierboven genoemde voorlichtingsavonden!

Locatie: Visscher Classique, Buren.
Tijd: vanaf 19:30 – 22:00 uur 

Bestel gratis kaarten voor 18 april: Klik hier

Bestel gratis kaarten voor 1 mei: Klik hier

Bestel gratis kaarten voor 10 mei: klik hier
Bron: Fehac en FIVA