Algemene Leden Vergadering over 2023

Algemene Leden Vergadering over 2023

Op 25 februari 2024 hebben we weer traditie getrouw de ALV vergadering over het het verenigingsjaar 2023 gehouden op de bekende locatie in Tiel. De vergadering werd bezocht daar een grote groep leden. Naast het bekende bijpraten hebben we de lange agenda afgehandeld, waarbij de nadruk lag op de financiele verantwoording over 2023. We hebben ook de begroting over 2024 uitgelegd en waar nodig toegelicht. We hebben de aanwezige leden uitvoerig geinformeerd omtrent de samenwerking met de EFCN, o.a. het gezamelijke clubblad en de evenementenkalender. De penningmeester c.q. webmaster heeft de leden uitvoerig bijgepraat over de nieuwe website, die 22 februari j.l. live is gegaan. Bovendien hebben we aangekondigd dat we ook met de nieuwsbrief gaan starten, hiervoor hebben we wel de emailadressen van de leden nodig, hoe we dit gaan doen kunt u lezen in het komende clubblad. Na afloop was er nog gelegenheid voor een drankje.