Contributiebetaling 2024

Contributiebetaling 2024

De betalingstermijn voor de contributiebetaling over 2024 is bijna voorbij. Indien u de contributie nog niet heeft voldaan wordt u verzocht om dit uiterlijk voor 1 maart te betalen.